@RenesNL
Home > Bedrijf > Duurzaamheid

Duurzaamheid

 

Wat is duurzaam ondernemen en wat biedt Renes u daarin?
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons met de paplepel ingegoten. Wij nemen dan ook op vele gebieden het voortouw. Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondenemen (MVO) worden vaak als synoniemen gebruikt. Wij verstaan hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming.

 

MVO en People
Tot het domein People worden bij duurzaam ondernemen de prestaties gerekend van de onderneming op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met haar personeel en hoe presteert zij op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)? Thema’s die hier spelen in het veld van duurzaam ondernemen zijn: behartiging mensenrechten, omkoping en fraude, kinderarbeid, man-vrouw verhoudingen, diversiteit en discriminatie, medezeggenschap, gedragscodes en dergelijke.

 

MVO en Planet
Tot het domein Planet worden bij duurzaam ondernemen de prestaties gerekend van de onderneming op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap? Milieuzorg, ketenbeheer, eco-efficiency, schoner produceren, duurzame technologie-ontwikkeling, duurzame bedrijventerreinen, ecodesing en dergelijke zijn voorbeelden van actuele thema’s die behoren tot het domein Planet.

 

MVO en Profit
Tot het domein Profit worden bij duurzaam ondernemen niet de pure financiële prestaties gerekend van de onderneming (winst, omzet en dergelijke). Het gaat meer om economische zaken. In dit nog te exploreren gebied spelen thema’s als: werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, lokatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten. Ook sponsoring, medewerkersparticipatie, winstbestemming en dergelijke horen hier thuis. Daarnaast natuurlijk ook de relatie tussen de prestaties op het gebied van People en Planet en de financiële prestaties van het bedrijf.