@RenesNL
Home > Certificering

Certificering

 

De kunst van kwaliteitsbewaking
Renes (waar Papieranha een onderdeel van is) werkt volgens een streng kwaliteitssysteem. Dat betekent dat u kunt rekenen op ouderwetse dienstverlening, eigentijdse innovatieve oplossing en optimale afstemming op uw wensen en eisen.

 

Ondernemersprijs
Een tijdje terug is Renes genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs, een initiatief van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en de Kamer van Koophandel Rotterdam. Jaarlijks worden na een strenge selectie door een onafhankelijke jury vijf bedrijven genomineerd voor deze prestigieuze prijs.

 

ISO 9001
Renes is sinds 1996 door het Bureau Veritas Quality International (BVQI) gecertificeerd volgens de eisen uit de NEN-EN-ISO 9002. Dit certificaat is inmiddels omgezet naar ISO 9001. Het geheel van maatregelen en procedures op het gebied van kwaliteitszorg is vastgelegd en gedocumenteerd in een kwaliteitshandboek, een set procedurehandboeken en bijbehorende verslagen, documenten en gegevens.

 

Kwaliteitszorg
Het bedrijf is aangesloten bij de FNOI, de Federatie van Nederlandse Oudpapier Industrie. Deze brancheorganisatie stelt samen met het kwaliteitszorginstituut VPGI de normen vast voor de Erkennings-regeling Oudpapier en Karton (OPK).

 

OPK Certificering
Sinds 1998 heeft de oud papier branche een eigen certificeringsregeling: de Erkenningsregeling Oud Papier en Karton (OPK). De FNOI stelde hiervoor samen met het kwaliteitszorginstituut VPGI de normen vast. De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. Door deze regeling is de kwaliteitslat voor de oud papier industrie een stuk hoger komen te liggen. Dit heeft de branche als geheel enorm geprofessionaliseerd en het imago verder verbeterd. De Erkenningsregeling was daarnaast nodig als eis om te kunnen deelnemen aan het inzamel- en verwerkingssysteem van de stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Er kwamen zorgvuldig omlijnde eisen aan de administratie en bedrijfsvoering van de gecertificeerde oud papier ondernemingen. Het certificaat is dus een kwaliteitskeurmerk, dat volledig is toegespitst op de branche. De erkenningsregeling zorgt ervoor dat: toeleveranciers en afnemers vertrouwen kunnen hebben in de oud papier branche en dat PRN een helder toelatingscriterium heeft.

 

Periodieke controle
In de loop der jaren is de Erkenningsregeling OPK een aantal malen geactualiseerd en zijn de eisen aangescherpt. Een onafhankelijke, erkende instantie toetst periodiek of een oud papier onderneming aan de certificeringseisen voldoet. Sinds 1 januari 2007 is sprake van een verplichte koppeling tussen het lidmaatschap van de FNOI en de OPK-certificering. Dit betekent dat alle FNOI-leden in het bezit moeten zijn van een OPK-certificaat.

 

Certificeringsregeling CA+
Om tegemoet te komen aan de vraag naar objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal te waarborgen, heeft de FNOI in 2004 de Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging (CA+) opgesteld. Deze regeling wordt periodiek geactualiseerd. De Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging schrijft voorzieningen en veiligheidsprocedures voor die ervoor zorgen dat vertrouwelijk materiaal ook echt vertrouwelijk behandeld wordt. Bovendien waarborgt dit certificaat een efficiënt en sluitend vernietigingsproces.

 

Losstaand certificaat
De Certificeringsregeling Archief- en Datavernietiging is een losstaand certificaat. Alleen OPK-erkende bedrijven komen voor toetsing in aanmerking. Ondernemingen met het Certificaat CA+ zijn ingeschreven in het CA-register. Hiervan kunt u een afschrift opvragen bij de VPGI en de FNOI.

 

Certificaten
Zie voor al onze certificaten de website van Renes Recycling B.V. www.renes.nl

 

 

 

 

Trechter